Regeringen föreslår att fribeloppet för studerande slopas till och med den 30 juni 2022.