Arbetsmiljöverket har lämnat rapport om skyddsombud till regeringen, vilken bland annat baseras på en undersökning med representanter från arbetstagar- och arbetsgivarorganisationerna.