Skatteverket har i ett ställningstagande förtydligat vad som ska anses vara tjänsteställe för anställd som själv kan välja att arbeta på andra platser än sin arbetsplats.