Skatteverket (SKV) har utökat ställningstagandet kring värdet av byggrätt, dvs. markvärdet när det justeras ned på grund av att tomtmark är bebyggelse med parkeringshus och liknande byggnader.