Kronofogdemyndigheten rapporterar  31 396 personer ansökte om skuldsanering under 2023, en ökning med 22 % jämfört med samma tid föregående år.