Regeringen föreslår pausad uppräkning av skiktgränsen för statlig inkomstskatt för beskattningsåret 2024. Skiktgränsen föreslås därmed uppgå till 598 500 kr.