Skatteverket har fått i uppdrag av regeringen att betala ut elstöd till företag med verksamhet i elområde 3 och 4. Företagen får ansöka om stödet via en e-tjänst hos Skatteverket som ska öppna den 30 maj 2023.