Skatteverket har publicerat föreskrifter för kommande års skatteberäkning.