Skatteverket har publicerat ett ställningstagande gällande skattereduktion vid installation av batteri som uteslutande eller så gott som uteslutande används för att lagra egenproducerad el.