Sverige har sagt upp skatteavtalen med Portugal och Grekland och de skatteavtalen upphör att gälla 1 januari 2022. Inkomster och tillgångar beskattas enligt respektive lands interna lagstiftning.