Skatteverket har publicerat ett nytt ställningstagande angående bedömning av hur utgifter för uppförande av ett friliggande växthus för odlingsändamål ska hanteras skattemässigt i näringsverksamhet.