Riksdagen sa ja regeringens förslag om ändringar i utlänningslagen vilket medför vissa skärpta villkor för anhöriginvandring och begränsade möjligheter till uppehållstillstånd av humanitära skäl.