Återbetalningsskyldigheten i brottmål skärps fr.o.m. den 1 mars 2024 bl.a. med att dömd för brott ska kunna bli skyldig att återbetala belopp motsvarande dubbla rättshjälpsavgiften.