Skatteverket har tagit fram ett ställningstagande angående när betalningar av skadeståndskaraktär påverkar mervärdesskatten med anledning av ny praxis från EU-domstolen.