Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) får i uppdrag att kartlägga sjukförsäkringen och konsekvenserna  för enskilda försäkrade utifrån de förändringar som infördes den 1 juli 2008.