Skatteverket har publicerad föreskrifter gällande sjöinkomstavdrag och skattereduktion samt klassificering av fartområde att tillämpa vid beskattningsåret 2024.