Skatteverket har fått gehör från för sin uppfattning att personer bosatta i Portugal och som får  utbetalningar från tjänstepensioner/tjänstepensionsförsäkringar ska beskattas med SINK-skatt