De tre europeiska tillsynsmyndigheterna (EBA, EIOPA och ESMA – ESAs) har idag publicerat ett Consultation Paper med förslag på ändringar i Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR).