De aviserade ändringarna gäller förordningen (2017:1334) om klimatbonusbilar, bonus-malus-systemet, ska träda i kraft först senare under 2022, istället för den 1 januari 2022 som tidigare angetts.