Regeringen har gett Kommerskollegium i uppdrag att ansvara för flera av de sanktioner mot Ryssland och Belarus som EU fattade beslut om den 8 april.