Förslag från finansdepartementet kan medföra tillfälligt sänkt skatt på bränslen i viss värmeproduktion samt på bensin och diesel motsvarande 1kr/liter vid pump från och med 1 januari 2023.