Statistikmyndigheten (SCB) rapporterar att hushållens ekonomiska standard under 2022 sjönk för första gången sedan mitten av 1990-talet med motsvarande 3,2% jämfört med 2021.