Årets Jobbhälsoindex visar att en rad olika indikatorer på ohälsa återkommit under 2022 efter ett mycket positivt jobbhälsoår ifjol – 2021.