Skatteverket har gjort ett förtydligande gällande delägares inbetalning till en samfällighetsförening och hur detta ska hanteras enligt mervärdesskattelagen.