Ett nystartat EU-projektet, NERO, ska  genom anslag från Programmet för ett digitalt Europa (DIGITAL) bidra till att öka Europas små och medelstora företags resiliens inom cybersäkerhet.