Riksdagen har beslutat att tillfälligt höja taket för rotavdrag samt att tillfälligt införa separata tak för rot- respektive rutavdraget.