Arbetsmiljöverket har inspekterat arbetsmiljön hos cirka 5 000 arbetsgivare inom riskfyllda branscher. Av de inspekterade arbetsplatserna fick drygt 8 av 10 krav på att åtgärda arbetsmiljöbrister.