Brottsförebyggande rådet (BRÅ) rapporterar att andel personer som varit utsatt för brott legat stabilt eller minskat sedan förra året. Försäljningsbedrägerier har dock ökat mellan åren 2020 och 2021.