Riksdagen sa ja till höjt tak i sjukpenningen till 10 pbb, höjning av garantinivå och bostadstillägg,  ökad flexibilitet i sjukförsäkringen vid dag 365 och vid deltidssjukskrivning, förändrad arbetsförmågeprövning.