Bolagsverkets tjänst för åtkomst till register över verklig huvudman som idag är helt öppen för åtkomst är inte förenlig med EU-stadgan.