Regeringen har lämnat in förteckningen för propositioner som är avsedda att lämnas från mitten av januari 2023 under återstoden av riksmötet.