Regeringen och Moderaterna föreslår att omställningsstöd, omsättningsstöd återinförs samt en utökad och utvidgad möjlighet för företag att ansöka om anstånd med skatt.