Riksbanken har fastställt referensräntan för perioden 1 januari – 30 juni 2024 till 4,00 procent.