Riksrevisionen (RR) granskar nu reduktionspliktens kostnader jämfört med andra sätt att minska utsläpp av växthusgas för att uppfylla Sveriges klimatmål.