Bokföringsnämnden har beslutat om allmänna råd (BFNAR 2023:1) för kompletterande upplysningar m.m. i bostadsrättsföreningars (BRF) årsredovisning med tillhörande vägledning.