Bokföringsnämnden (BFN) presenterar en genomgång av praxis för redovisning av biologiska tillgångar, hur praxis förhåller sig till ÅRL och BFN:s K-regelverk samt analys av om en ändring av praxis är önskvärd.