Medlingsinstitutet (MI) rapporterar att lönerna steg med 3,1 procent i december 2022, samtidigt som hög inflation gjorde att reallönen minskade med 7,1 procent.