Skatteverket har kommit med ett ställningstagande gällande om ett övertagandet aktiebolaget vid en fusion tar över godkännande som registrerad varumottagare enligt lagen om tobaksskatt.