Skatteverket har uppdaterat sin vägledning angående rättegångskostnader utifrån en dom då en gäldenär ansågs ha orsakat en onödig rättegång i hovrätten.