Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) har  kommit med dom i fråga om vad som avses med rationaliseringsförvärv vid tillämpning av bestämmelserna om skogsavdrag i inkomstskattelagen.