Skatteverket gör det nu möjligt att med e-legitimation skriva under flera arbetsgivardeklarationer samtidigt i en samlad lista .