Arbetsförmedlingen bedömer att arbetslösheten kommer att öka under 2023 men bristen på personal i många branscher väntas bestå.