Regeringen tillsätter en produktivitetskommission för att höja svenska tillväxten. 1995-2007 var tillväxten i arbetsproduktivitet i genomsnitt 2,7% per år jämfört med 0,9% under åren 2010–2020.