Statistikmyndigheten (SCB) rapporterar om ökat produktionsvärdeindex för totala näringslivet med 0,5 % i augusti 2023 jämfört med juli 202, och med 0,7 % jämfört med augusti 2022.