Statistikmyndigheten (SCB) rapporterar om minskad produktion inom näringslivet med 0,4 procent i februari 2023 jämfört med januari 2023.