Statistikmyndigheten (SCB) rapporterar om ett ökat produktionsvärdeindex för det totala näringslivet med 1,2 procent i juli 2022 jämfört med juni 2022 i säsongsrensade tal.