Statistikmyndigheten (SCB) rapporterar nedgång i producentprisindex  med 0,6 % i juli jämfört med juni 2023. Exportpriserna steg med 0,7 % och på hemmamarknaden sjönk de med 1,8 %.