Statistikmyndigheten (SCB) rapporterar att producentprisindex steg med 0,5 % i april jämfört med mars 2024. Exportmarknadens priser steg med 1,5 % och på importmarknaden steg de med 1,2 %.