Statistikmyndigheten (SCB) rapporterar att producentprisindex steg med 1,8% i september jämfört med augusti 2023. På exportmarknaden steg priserna med 3,4%, på importmarknaden med 4,1%.