Statistiska Centralbyrån (SCB) rapporterar att producentprisindex steg med 1,3 procent från oktober till november. Årstakten på hemmamarknaden var i november 2021 den högsta på 30 år.